Filmi Qull është e dobishme për shëndetin


Jo shumë kohë më parë në raftet në supermarkete filluan të shfaqen drithëra të reja që ende askush nuk është i njohur. Call filma saj. Të gjitha nutritionists thonë se drithëra kinema shëndetshme.