Gjaku enzimatik


Gjaku enzimatik - Hulumtimi me të cilin për të përcaktuar sasinë dhe cilësinë e antigjenet dhe antitrupave. IFA - një metodë që përdoret në shumë fusha e mjekësisë, por shpesh me ndihmën diagnostikuar sëmundjet infektive, të tilla si HIV, hepatiti, herpesi dhe sëmundjeve të transmetuara seksualisht.

Parimi i gjakut ELISATesti enzimatik të gjakut për të tuberkulozit, alergji apo parazitëve kalojnë, sepse ajo përcakton statusin e plotë alergjike dhe hormonal e pacientit. Kjo metodë i jep saktësi 90%.

Sistemi i imunitetit të njeriut, kur një trup i huaj hyn në antigjenin prodhon proteina specifike, i quajtur antitrupa për të shkatërruar sëmundje. Antitrupat lidhin të dy antigjene, duke krijuar një kompleks unik antigjenin / antitrupa. Transkript detajuar ELISA test i gjakut tregon se është ky kompleks. Për shembull, kur duhet të identifikuar një virus në gjak (ose më shumë të jetë antigen saktë), ajo është e bashkangjitur tek antitrupat e virusit.
Shpjegimi i analizës

Rezultatet e testit të gjakut ELISA treguan praninë e imunoglobulinave G? Ky rregull, si një tregues do të thotë se agjenti infektiv ishte me të vërtetë trupi, por antitrupat për atë tashmë dhe zhvillimin e pacientit nuk duhet në asnjë trajtim.
Nëse infeksioni primar, dhe gjaku i pacientit pas alergji enzimë Immunoassay apo kushte të tjera, të zbuluar imunoglobulinave M, masat terapeutike duhet të kryhet domosdoshmërisht. Por në qoftë se rezultatet e diagnozës konfirmuar praninë e antitrupave e klasave M dhe G, kjo sugjeron se sëmundja është tashmë në fazën akute dhe pacienti ka nevojë për trajtim të menjëhershëm.

Përfitimet gjak ELISA


Avantazhet e testit të gjakut ELISA për parazitëve, sëmundjeve të HIV, seksualisht të transmetueshme dhe kancerit dhe sëmundjeve të tjera, është se kjo metodë e diagnozës:

  • tregojnë rezultate të sakta në fazat e hershme të sëmundjes;

  • edhe përcaktojnë klasat e imunoglobulinave;

  • tregojnë dinamikën e infeksionit;

  • siguron përgjigje të shpejtë;

  • shumë i përshtatshëm për transit;

  • të lira.


  • Dobësitë e vetme e kësaj analize është konsideruar se në disa raste, ELISA nxjerr rezultate pozitive psevdonehatyvni ose të rreme. Kjo është arsyeja pse rezultatet deshifrim duhet të merret vetëm me specialist të kualifikuar.